O nama

    Zahvaljujući Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina Republike Hrvatske u siječnju 2003. godine osnovana je ova prva i jedina udruga koja je okupljala pripadnike ruske nacionalne manjine.

    Nacionalna zajednica Rusa Hrvatske broji oko 100 članova koji rade na očuvanju nacionalnog identiteta Rusa u Hrvatskoj. Članovi zajednice su uglavnom žene iz brakova nastalih kada su njihovi budući muževi bili na radu u Rusiji i potomci bivših ruskih emigranata iz vremena komunističkog režima.

   U okviru zajednice djeluje zbor “Rjabuniška” koji je svake godine predstavljao rusku manjinu na Manifestacijama kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

   Nacionalna Zajednica Rusa Hrvatske dobitnik je počasnog priznanja Vlade Republike Hrvatske i Savjeta za nacionalne manjine Vlade RH.

   Sljedeći stremljenja i želje ruskih sunarodnjaka Nacionalna zajednica Rusa Hrvatske postavila je sljedeće ciljeve, koje je planirala ostvarivati svojim radom i djelovanjem: očuvanje nacionalnog identiteta Rusa, okupljanje i organiziranje pripadnika ruske narodnosti i ljubitelja ruske kulture, poticanje svih oblika kulturnih aktivnosti i stvaralaštva, upoznavanje kulturne baštine i tradicija ruske narodnosti, učenje ruskog jezika kao nacionalnog jezika ruske narodnosti i pomoć Rusima, građanima Republike Hrvatske u ostvarivanju prava zagarantiranih zakonima Republike Hrvatske i prava koja proističu iz međunarodnih akata, a odnose se i na prava nacionalnih manjina; suradnja s državnim tijelima, organizacijama i drugim etničkim i manjinskim udrugama u cilju promicanja i unapređenja međunacionalnih odnosa u Republici Hrvatskoj, a također razvijanje prijateljskih odnosa i suradnje s drugim organizacijama Rusa u zemlji i svijetu.

   U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva i djelatnosti Nacionalna zajednica Rusa Hrvatske održava znanstvene, stručne, kulturne, umjetničke tribine, predavanja, skupove, tečajeve ruskog jezika, organizira likovne izložbe, kazališne predstave, glazbene priredbe i druge manifestacije.

   Nacionalna zajednica Rusa Hrvatske uspostavlja i razvija odnose s matičnom državom Ruskom Federacijom radi očuvanja i unapređenja nacionalnog i kulturnog identiteta Rusa, važni doprinos i punu podršku u tome daje Veleposlanstvo Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj.

   Za pomoć i potporu u ostvarivanju djelatnosti Nacionalna zajednica se zahvaljuje Savjetu za nacionalne manjine RH, a posebno predsjedniku Savjeta gospodinu Aleksandru Tolnaeru.

Predsjednica NZRH

Anna Mišar.